Kategória: Kalendár aktivít

Žiaci OA DMJ Čadca s optimizmom v novom školskom roku – časopis MIKS zahviezdil na ŠTÚROVOM PERE

6. jún 2021 bol úspešným dňom pre časopis MIKS. V celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov – Štúrovo pero 2020/2021 v kategórii Stredoškolský časopis získal náš  MIKS dve ocenenia: Cenu Kníhkupectva Martinus za pravidelnú rubriku Čitateľské okienko Diplom a cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za 3. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách Takéto ocenenia nás podporujú v tom, aby […]

Čítaj viac

Aktivita World Cleanup Day – žiaci SOŠ stavebnej Žiline čistili Lesopark Chrasť

Partia mladých ľudí, ktorí sa už nemohli pozerať na to, v akom stave sa nachádza naša príroda a okolie sa rozhodli na Slovensko priniesť celosvetovú iniciatívu “World Cleanup Day” – Svetový čistiaci deň, ktorá každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. V rámci Slovenska […]

Čítaj viac

Erasmus+ 2021 Litva-Lotyšsko-Žilina: digitálny marketing online

V dňoch 28. a 30. septembra sa ôsmi pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili online školenia Digitálny marketing: propagácia značky, propagácia školy a komunikácia na digitálnych platformách. Školenie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“ pripravili partneri zo strednej odbornej školy zo Panevezys v Litve. Okrem nás a Litvy sa školenia zúčastnili aj partneri […]

Čítaj viac

Žiaci Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši: „ Letná prax v zábavnom parku nebola len o zábave“

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši dáva každoročne svojim žiakom príležitosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí. Inak to nebolo ani v období pandémie. Tohtoroční piataci mali možnosť získať pracovné skúsenosti v Europa-Parku (najväčšom zábavnom parku v Európe) Rust v Nemecku. Trojmesačná letná stáž bola výborným spôsobom, ako sa naučiť cudzí jazyk a overiť si svoje schopnosti […]

Čítaj viac

Žiaci a majstri OV SOŠ stavebnej v Žiline na stáži v Španielsku

V rámci prvej mobility projektu Erasmus+ v školskom roku 2021/2022 šiesti žiaci a traja majstri odbornej výchovy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2 v Žiline navštívili Španielsko. V septembri 2021 sa žiaci odborov Technik energetických zariadení budov a Inštalatér zúčastnili pobytu v španielskom meste Pontevedra v regióne Galícia. Strávili tu dva týždne počas ktorých, rozdelený do troch skupín, pracovali v troch rôznych spoločnostiach. Prvá skupina […]

Čítaj viac

Prázdninová Letná škola v SOŠ stavebnej Žilina

Hlavným zámerom Letnej školy bolo ponúknuť žiakom 1. a 2. ročníkov náhradu praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností, pretože žiaci nemali možnosť počas pandémie COVID-19 v rámci distančného vzdelávania tieto zručnosti nadobudnúť. Realizovala sa v dňoch 16. – 27. augusta 2021 v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Zapojilo sa 26 žiakov v 5 študijných […]

Čítaj viac

Akreditované vzdelávanie na mesiac september s Iuventou

24.9-26.9.2021  Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogBFJhZ7_puxNqRY84ISXjpNUQTJWS0YzVVhCWUZGUlFZUlZWSjNCVk1GWS4u&fbclid=IwAR2nCbfPQhVsHOajMufV_QNJ-Xdx0xOHt8uiqhnqi1-te5yXHSZc0hlR5x4 3.9-5.9.2021 POUŽI HLAVU – Kritické myslenie v každodennom živote: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogGdipTUf-zBHuAgivVH74s5UMUVYR1lZSEY0SlRCSEE3NTRTMUVLNlBFMC4u&fbclid=IwAR3H-V0CZBsYrivdxac0swGzL1gc1mylNDUEEip2bORYXwCSKm18yQweTFw 24.-26.9.2021 Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou I.   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogCBM173KLbdDqiLtJCbeesdUMUpSUk44T1ZFWEVaRzU2WFhPUUI3V1NDRS4u  

Čítaj viac

ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 14. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2021. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí. Hromadné podujatie bude organizované v režime OTP. Žilinský samosprávny kraj sa organizovaním súťaže Župná kalokagatia 2021 zapája do […]

Čítaj viac

Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“

Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“ Rada mládeže Žilinského kraja ako koordinátor projektu Erasmus + v rámci dlhoročnej cezhraničnej spolupráce oslovila partnerov v Poľsku, Česku a na Slovensku s prioritným cieľom vytvorenia informačnej a metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou v oblasti posilnenia kľúčových kompetencií mládeže a mladých ľudí potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Posilňovanie […]

Čítaj viac

Konferencia v oblasti finančnej gramotnosti a projekt EUFin

V dňoch 3. – 4. júna 2021 sa na Estónskej obchodnej škole v Tallinne konala medzinárodná konferencia o finančnej gramotnosti „Finančné vzdelávanie: súčasné postupy a budúce výzvy“, na ktorej sa zúčastnili odborníci z viac ako desiatich krajín z celej Európy. Cieľom tejto dvojdňovej konferencie bolo spojiť tvorcov politík, podporovateľov, výskumných pracovníkov a pedagógov finančnej gramotnosti z […]

Čítaj viac