12. ročník Parádneho dňa

Dňa 27.5.2022 sa v areáli Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina uskutočnil už 12. ročník netradičného športového podujatia Parádny deň, tento rok s podtitulom prvý či druhý, každý je víťaz. Nad podujatím prevzala záštitu predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Cieľom tohto podujatia bolo podporiť komplexný prístup sociálnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je zameraný nielen na zlepšenie dotknutých fyziologických funkcií, ale aj psychosociálnych funkcií pomocou športových aktivít a spolupráce s osobami bez zdravotného hendikepu.

Na Parádnom dni, ktorému aj v tomto roku prialo pekné počasie, sa zúčastnilo 18 družstiev zložených z klientov domovov sociálnych služieb a špeciálnych škôl z celého žilinského kraja.

Podujatie prebiehalo vo vonkajšom športovom areáli školy a slávnostne ho otvorili riaditeľ usporiadateľskej školy p. Peter Hruška, podpredseda ŽSK p. Peter Weber, riaditeľ odboru školstva a športu ŽSK p. Ľuboš Berešík a hostia z Regionálneho úradu školskej správy Žilina a partnerských základných a stredných škôl (SOŠ dopravná Žilina, ZŠ Karpatská, Gymnázium Varšavská, Střední škola Havířov a Zespól Szkól Budowlanych Cieszyn).

Súťažiaci účastníci mohli absolvovať 10 bodovaných športovo-kreatívnych stanovíšť a získať tak body, ktoré si následne mohli premeniť v „obchodíku“ za darčeky a užitočné veci darované štedrými sponzormi a dobrými ľuďmi. Veríme, že účastníkom budú robiť radosť minimálne do budúceho ročníka tohto podujatia.

Neodmysliteľnou súčasťou Parádneho dňa je aj tvorivá súťaž o tzv. „najparádnejšie tričko“, ktorá bola vyhodnotená záverom podujatia. Pri hodnotení tričiek sa kládol dôraz hlavne na nápaditosť a kvalitu spracovania 😊.

V duchu podtitulu tohtoročného ročníka si každý účastník odniesol svoju malú výhru – dobrý pocit a pekné spomienky a do každého domova sociálnych služieb štedrý sponzor daroval voucher na kúpeľné procedúry pre 2 osoby v Spa Aphrodite Rajecké Teplice.

Veríme, že 12. ročník Parádneho dňa bol naozaj parádny a všetkým zúčastneným naň zostanú len parádne spomienky.

2022_05_27_Paradny_Den-2
2022_05_27_Paradny_Den-22