14.02.2024 – školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Dňa 14.02.2024 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) na Strednej odbornej škole technickej v Čadci. Porotu tvorili: PaedDr. Stanislav Špila, Mgr. Andrej Gunčaga, Mgr. Milan Polák.

Súťaže sa zúčastnilo päť prác v troch súťažných odboroch:

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

1. Plniaca, preplachovacia a odvzdušňovacia jednotka

Riešitelia: Peter Martikán, Štefan Sihelník (III.B)

Konzultanti: J. Jakubec, Bc. M. Učník

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

2. Robotické rameno

Riešiteľ: Denis Zapletal, Adam Šimášek (IV.A)

Konzultant: P. Maslík, Ing. M. Majchrák

3. Elektromerový rozvádzač

Riešitelia: Jakub Šimák, Kristián Perďoch (II.A)

Konzultanti: Bc. J. Kaduch, J. Vyšlan

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

4. Organizér pre frézarské podložky

Riešitelia: Matúš Baník, Damian Bielčik (II.B)

Konzultanti: Bc. R. Minárik, Bc. J. Špita

5. Koľajový kladkostroj

Riešitelia: Samuel Mariňák (IV.C), Miloš Poništ (II.C)

Konzultanti: M. Hrušková, PhDr. T. Poláček

Výsledky súťaže:

Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia:

  1. Plniaca, preplachovacia a odvzdušňovacia jednotka (Peter Martikán, Štefan Sihelník (III.B) => Jozef Jakubec, Bc. Michal Učník)

Odbor 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika:

  1. Robotické rameno (Denis Zapletal, Adam Šimášek (IV.A) => Peter Maslík, Ing. Marian Majchrák)

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

  1. Koľajový kladkostroj (Samuel Mariňák (IV.C), Miloš Poništ (II.C) => Marta Hrušková, PhDr. Tomáš Poláček)