15. ročník Župnej kalokagatie 2022

Župná kalokagatia Žilinského samosprávneho kraja oslávila 15 rokov fungovania znamenite! Finálové preteky na Strednej športovej škole v Žiline napĺňal princípy hlavných olympijských pilierov: „Hýb sa, uč sa a poznávaj v mieri“.

Učitelia, študenti, dobrovoľníci, každý kto bol zapojený, vytvárali tú správnu olympijskú atmosféru umocnenú prítomnosťou Ohňa mieru, ktorý sme priviezli priamo z Ríma, kde bol zažehnutý pri oltári Ara pacis bohyne mieru Pax.  Už počas olympijského ceremoniálu, na začiatku preteku, bolo cítiť prítomnosť vyššej inštancie. Keď sa zdalo, že sa veľmi dobre zorganizovaný Olympijský deň neuskutoční pre počasie, zasiahla vyššia moc. Vietor rozohnal mraky na Kysuce a Turiec aby sa 15. ročník Župnej kalokagatie mohol konať presne tak ako bol naplánovaný. Ďakujeme a vážime si tradíciu, ktorá v sebe nesie kus olympijského odkazu a inšpiruje mladých ľudí k sebazdokonaľovaniu a budovaniu telesnej kultúry. Vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti prvej pomoci, kriminálnej prevencie, zdravej výživy, orientácie v priestore a veľa ďalších vhodne využijú v živote.

Mgr. Tomáš Urbaník, Olympijský klub Kysuce