34. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

Obrovský úspech v nemeckom jazyku aj v tomto školskom roku 2023/2024 dosiahol žiak Gymnázia v Ružomberku Richard Juhás zo septimy.

Po víťazstve v okresnom a krajskom kole 34. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 24. a 25. marca 2024 v Bratislave. Vo svojej kategórii 2B sa umiestnil na krásnom 2. mieste.

Richardovi srdečne blahoželáme a veríme, že svoje schopnosti a vedomosti v nemeckom jazyku bude naďalej prehlbovať. Želáme mu ešte veľa takých krásnych úspechov a ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu Gymnázia v Ružomberku a aj nášho kraja.