40. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit

Vzdelávanie je cesta, ktorá otvára dvere k novým príležitostiam a osvetľuje cestu k úspechu. Pre troch vynikajúcich žiakov Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya to bola pravda, ktorá sa nedá poprieť, keď sa od 19. 03. 2024 do 21. 03. 2024 zúčastnili 40. ročníka celoštátneho kola súťaže Zenit v SŠ – SOŠ elektrotechnickej, Banská Bystrica.

Našu školu reprezentoval Vratko Hajdučík v kategórii Elektronika, Timotej Ilko v kategórií Grafik a Peter Zaťko v kategórií Webdeveloper. Počas troch náročných dní súperili s najlepšími žiakmi z celého Slovenska vo svojich kategóriách. Ich cesta k úspechu v súťaži Zenit nebola ľahká. Vyžadovala si nekonečné hodiny tvrdej práce, oddanosti a nadšenia.

Vďaka svojmu talentu a vedomostiam si z celoštátneho kola Zenit odniesli Vratko Hajdučík  úžasné  1.miesto v kategórii Elektronika, Timotej Ilko 2. miesto v kategórií Grafik a Peter Zaťko 3. miesto v kategórií Webdeveloper.  

Na našich reprezentantov sme hrdí, a prajeme im ešte mnoho úspechov ako na súťažiach tak
aj mimo nich.