Úspech SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne v celoslovenskej literárnej súťaži v písaní vlastnej tvorby Paulínyho Turiec

Tomáš Jakubjak, študent 3. ročníka odboru mechanik mechatronik, má v sebe zručnosť nielen na vybraný študijný odbor. Skrýva v sebe nesmierne talentovanú umeleckú dušu, citlivé srdce a výnimočný dar slova. Píše vlastnú tvorbu, v textoch sa odráža jemnosť jeho umeleckého cítenia a v metaforách vyjadruje svoje pocity a myšlienky. Úžasne a dojímavo vie nadchnúť všetkých umelecky mysliacich a cítiacich ľudí.

Rovnako zapôsobil na porotu celoslovenskej literárnej súťaže v písaní vlastnej tvorby Paulínyho Turiec, kde v druhej kategórii poézie žiakov stredných škôl získal krásne prvé miesto.

Srdečne mu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa tvorivých nápadov na ďalšiu tvorbu.