Ako nášmu debatnému klubu Gvarza do života vstúpila strieborná DVOJKA

V sezóne 2022/2023 sa debatéri a debatérky Gymnázia na Varšavskej v Žiline prebojovali opäť na FSDL – Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa konalo v Bratislave 22.4. – 24. 4. 2023. Vyraďovacie kolá, do ktorých postúpilo 20 najlepších debatných tímov z celého Slovenska, prebiehali na Gymnáziu J. Hronca a finálová debata sa už tradične odohrala v reprezentačnom prostredí NR SR.

Gvarzácky tím v zložení Jakub Horeháj, Terézia Brišová a Petra Štanská zo sexty B sa prebojovali  regionálnymi turnajmi, základnými a vyraďovacími kolami, štvrťfinále a semifinále až do dlho očakávanej finálovej debaty v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo presvedčili rozhodcov a rozhodkyne o svojich rečníckych schopnostiach. Silno sme držali palce, ale putovný pohár si odniesol tím z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Sme na svojich Gvarzákov veľmi pyšní, lebo oproti minulému roku urobili obrovský krok vpred. Majú pred sebou ešte dve sezóny, tak dúfame, že sa im podarí presunúť putovný pohár na našu školu.

Bezpochyby 2. miesto na FSDL je úžasný úspech, ktorý želáme každému debatérovi a debatérke. Navyše Jakub Horeháj dosiahol titul 2. najlepšieho rečníka FSDL a je členom národného tímu, ktorý bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom debatnom turnaji WSDC 2023 v Hanoi vo Vietname.

Slovenský národný tím je výber 10 mladých ambicióznych slovenských debatérov, ktorí spolu trénujú a súťažia. Cestujú po svete a súťažne debatujú – za prítomnosti rozhodcov sa sofistikovane hádajú proti ostatným národným tímom na najrôznejšie témy. Od politických až po ekonomické, debatéri jednoducho musia mať veľmi široké vedomosti, aby sa argumentačne vyrovnali súperom. Debata si dáva za cieľ učiť zručnosti, ktoré sú azda najpotrebnejšie v dnešnom svete – pomáha myslieť kriticky a konceptuálne. Debata sú intelektuálne stimulujúce výmeny názorov, vymýšľanie argumentov aj pre pozície, s ktorými nie nutne súhlasíte, je to príležitosť pozrieť sa na problémy, ktoré riešime ako spoločnosť, analyticky. Účasť v národnom tíme zase dáva príležitosť niekoľkým z tých najtalentovanejších žiakov, ktorých na Slovensku máme, sa stretnúť s rovesníkmi z celého sveta a na mnohých turnajoch sa proti sebe postaviť a súťažiť v poctivej a kvalitnej argumentácii. V situácii, kedy aj v politike kultúra slova nie je vysoká, je úžasné, že existujú organizácie, ktoré mladým ľuďom ukazujú to, aká je sila slova a ako s ním treba narábať tak, aby sme sa všetci vedeli posúvať vpred.

Preberanie ocenenia:

Finálovú debatu otvoril predseda NR SR Boris Kollár:

Zaujímavosti:

Gvarzáci opäť pohromade 

 Správna rada SDA, v ktorej máme zastúpenie:

  Mgr. Andrea Brezániová a Jakub Koprda

Bývalí Gvarzáci: Jakub Koprda ako organizátor FSDL a Jakub Bohuš ako hlavný rozhodca FSDL                        

Naše nádeje

   napísala: vedúca debatného klubu Gvarza Mgr. Andrea Brezániová