Akreditované vzdelávanie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (www.iuventa.sk) pozýva dospelých, ktorí pracujú/začínajú pracovať s deťmi prioritne vo veku nad 13 rokov na školenie k používaniu príručky KOMPAS. 

Školenie KOMPAS prebehne vo štvrtok 2. júna 2022, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Prihlásiť sa môžete do 22. mája 2022 tu: https://forms.office.com/r/jSnSWHVWXu

Pre tých, ktorí pracujú s deťmi do 13 rokov pozýva na školenie k používaniu príručky KOMPASITO. Školenie KOMPASITO prebehne v sobotu 4. júna 2022, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Nám. SNP 16, Banská Bystrica

Prihlásiť sa môžete do 22. mája 2022 tu: https://forms.office.com/r/qKzFRWryAJ

KOMPAS aj KOMPASITO sú príručky výchovy a vzdelávania detí a mládeže k ľudským právam, majú každá vyše 300 strán a obsahujú desiatky detailne vypracovaných aktivít, ktoré viete využívať pri svojej práci s deťmi a mládežou.  Súčasťou školenia je aj bezplatné získanie tej-ktorej príručky.
Školenia sú interaktívne, zážitkové. Poskytnuté bude občerstvenie a obed. 
Dopravu si každý zabezpečuje a platí sám

  • AVP: Použi hlavu! Rozvoj kritického myslenia v každodennom živote

Vzdelávací program reaguje na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v oblasti kritického myslenia, ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a prijatia zodpovednosti za svoj život a jeho spoločensko – politický kontext, ako aj pri uplatnení sa na trhu práce. Aj v kontexte vojny na Ukrajine sa vyhodnocovanie informácií javí ako jedna z kľúčových zručností človeka 21. storočia.

Prostredníctvom nášho vzdelávacieho programu sprostredkujeme základné prvky kritického myslenia, pričom získané kompetencie budú účastníci využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Naším hlavným cieľom je rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie, overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach.
Termíny a čas: 27-29.5.2022 a 24-25.6. 2022
Miesto: Hotel Elite, Nová Dubnica
Odkaz na prihlášku: https://forms.office.com/r/KnXdYcTLAe

Kontaktná osoba:

Mgr. Ivana Nováková

Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

Odbor podpory práce s mládežou

Mobil: +421 917 402 506

E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk