Aktivity a úspechy žiakov z GVARZY

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

V roku 2005 na základe rezolúcie OSN bol 27. január vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň, 27.1.1945, bol oslobodený vyhladzovací tábor Auschwitz  -Birkenau. Obete miliónov ľudí, ktorí boli zavraždení počas holokaustu, si musíme pripomínať aj v súčasnosti, aby sa už nikdy viac nezopakovalo nič podobné holokaustu.

Pri tejto príležitosti študenti Gymnázia, Varšavská 1 v Žiline na základe ponuky Veľvyslanectva USA v Bratislave mali možnosť  zúčastniť sa prednášky amerického spikra Dr. Roberta Williamsa zo Shoah Foundation. Hostí z veľvyslanectva a amerického odborníka na problematiku holokaustu privítala v našej škole p. riaditeľka Jana Zrníková.

 Pán Williams je výkonným riaditeľom  tohto  Inštitútu pre vizuálnu históriu a vzdelávanie so sídlom v Los Angeles, ktorý bol založený režisérom Stevenom Spielbergom v roku 1994. Shoah Foundation sa venuje tvorbe audiovizuálnych rozhovorov s preživšími a svedkami holokaustu a iných genocíd ako aj ich využitiu pri vzdelávaní.  Jeho archív vizuálnej histórie obsahuje vyše 55 000 svedectiev preživších a svedkov genocídy, zločinov proti ľudskosti a masového násilia z celého sveta. Podujatie sa uskutočnilo v anglickom jazyku. Študenti preukázali výborné vedomosti v ANJ, aktívne sa zapájali do diskusie a kládli otázky, ktoré ich zaujímali. Vďaka softveru s umelou inteligenciou, ktorý mal pán Williams k dispozícii, študenti mohli priamo klásť otázky 2 preživším. Projekt s AI (umelou inteligenciou) je dôležitý najmä pre budúcnosť, keď už svedkovia týchto udalostí nebudú na svete. Takýmto spôsobom je zatiaľ spracovaných okolo 50 svedectiev.

V závere chceme poďakovať Veľvyslanectvu USA v SR, najmä pani Kristíne Kohútovej, za sprostredkovanie tohto podujatia, a samozrejme, p. Robertovi Williamsovi za prístup a poznatky, ktoré sprostredkoval našim študentom. 

PhDr. Alica Virdzeková

Úspešná reprezentácia GVARZY

Dňa 2. decembra 2022 sa konala Pražská medzinárodná konferencia slovenských a českých stredoškolákov. Záštitu nad ňou prevzalo Ministerstvo školstva ČR a Veľvyslanectvo SR v Českej republike. Konferenciu pripravilo  Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR a odbornú záštitu mal Ústav pre soudobé dějiny Akademie věd ČR a ako už tradične, konala sa v Dome národnostných menšín v Prahe. Jej témou boli národnostné menšiny, ich pôvod , kultúrne tradície v regiónoch ČR a SR.

            Konferenciu otvorila PhDr. Helena Nosková, hlavná organizátorka podujatia a pozdravili ju zástupkyne Veľvyslanectva SR a MŠMT ČR. Po predstavení poroty jednotliví súťažiaci prezentovali svoje práce. Naše gymnázium reprezentovali 4 študenti, ktorí sa v záverečnom hodnotení umiestnili na prvých 3 miestach.

Prvé miesto obsadili 2 naše študentky, Lucia Galambošová z 8.B a Anna Sofia Kavcová z 5. A. Na 2. mieste sa umiestnila Emília Juritková zo 7.A a tretie miesto patrí Martinovi Dingovi z 8. A.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ďakujem organizátorom za možnosť zúčastniť sa 19. ročníka konferencie stredoškolákov.                    

PhDr. A. Virdzeková

Predvianočný Brusel

Na pozvanie pani europoslankyne Miriam Lexmann ako odmenu za súťaž Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom  sa 5 študentov so svojou vyučujúcou v dňoch 5.-7. decembra 2022 zúčastnilo návštevy Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií v Bruseli.

Po náročnej 18-hodinovej ceste autobusom nás vítal upršaný Brusel, ktorý nám vôbec nepripomínal predvianočné mesto, na ktoré sme sa všetci tešili. Náš sprievodca nám pripravil milé prekvapenie. Pretože sme mali ešte čas pred ubytovaním sa v hoteli, zabezpečil pre nás prehliadku Bruselu. Naša prvá zastávka viedla k jednému zo symbolov Bruselu- k Atómiu, postaveného pri príležitosti svetovej výstavy EXPO v roku 1958. Napriek usmoklenému počasiu sme pokračovali v prehliadke centra na Grand Place, hlavné námestie s gotickou radnicou  a cechovými domami, ktoré je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Neobišli sme ani ďalší symbol Bruselu, cikajúceho chlapca, tentokrát oblečeného vo vianočnom šate.

Hlavný program nás čakal nasledujúci deň. Najskôr sme absolvovali Dom európskej histórie pri EP, ktorý približuje európsku históriu od mýtov cez najdôležitejšie udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny Európy. Potom sme navštívili Európsky parlament, oboznámili sme sa s jeho fungovaním a stretli sme sa s pani poslankyňou Miriam Lexmann, ktorá odpovedala na naše otázky ohľadom jej činnosti ako poslankyne EP. Prezreli sme si tiež  zasadaciu miestnosť EP-Hemicycle. Po Európskom parlamente nás čakalo ešte Parlamentárium. Ide o multimediálne centrum, zriadené EP, ktoré nám približuje postupnú európsku spoluprácu a tiež to, ako funguje Európsky parlament.

Deň plný dojmov a poznatkov sme zakončili prechádzkou po vianočne vyzdobenom Bruseli a spoločnou večerou s pani europoslankyňou Miriam Lexmann, ktorej sa chceme poďakovať za pozvanie do Bruselu.     

PhDr. Alica Virdzeková

Odkiaľ som

Spoznajme sa navzájom

Dňa 7.12.2022 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Odkiaľ som, venovanej najmä národnostným menšinám. Do súťaže sme poslali 12 prác v 2 kategóriách-dokument a voľná tvorba. Naši študenti vzorne reprezentovali svoju školu, ale aj náš región, o čom svedčí umiestnenie ich prác.

Získali Cenu veľvyslanca ČR v SR (Jakub Horeháj, 6.B), Cenu židovskej náboženskej obce v Bratislave (Kristína Šimková,8.B, Daniela Končoková, 7.B, Maxim Harašta, 7.B, Michal Milúch, 6.A, Ema Máliková, 6.B). Ďalej na 1. mieste sa umiestnili Alexandra Barčíková z 8.A, Martin Dinga tiež z 8.A, Vanessa Maráková, 7.B, na druhom mieste skončili Jakub Horeháj zo 6.B, Andrej Beleš zo 6.A a tretie miesto získali Nadežda Višňovská,7.B a práca Vanesy Kubovej z 8.A a Nikolasa Lovíška zo 6.B.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.                                                                                

PhDr. Alica Virdzeková

Pietna spomienka pri pamätníku PTP v Žiline

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 22.11. 2022 pri pamätníku PTP v Sade na Studničkách v Žiline konala pietna spomienka na bývalých členov pomocných technických práporov (PTP). Túto akciu tradične organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska. Na pietnom akte boli prítomní aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor mesta  Žilina Peter Fiabáne,  riaditeľ úradu KPVS Peter Sandtner, Jaroslav Václavek, bývalý člen PTP, ako aj rodinní príslušníci členov PTP a ďalší hostia. Podujatia sa zúčastnili aj študenti kvinty A, ktorí mali možnosť vypočuť si nielen slávnostné príhovory hostí, ale aj spomienky rodinných príslušníkov PTP a bývalého PTP, pána Václavka.

PhDr. A. Virdzeková

Návšteva Štrasburgu  a európskych inštitúcií

Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Eugena Jurzycu sa 6 študentov nášho gymnázia zúčastnilo exkurzie do Štrasburgu.

Po 10 hodinách v autobuse sme boli takmer v cieli našej cesty, iba niekoľko kilometrov od Štrasburgu- v meste Kehl am Rhein, kde sme boli ubytovaní.

V utorok ráno sme sa presunuli do starobylého mesta Štrasburg, kde sme najskôr absolvovali prehliadku mesta a navštívili sme viaceré pamätihodnosti. K najväčším a najkrajším patrila katedrála Notre – Dame. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Európskeho parlamentu, kde nás čakal briefing o práci a úlohe Európskeho parlamentu a,  samozrejme, stretnutie s pánom europoslancom Jurzycom, ktorý ochotne zodpovedal všetky naše otázky.

Z tribúny EP sme mali možnosť sledovať aj rokovanie parlamentu a vidieť poslancov „priamo v akcii“.

         Aj nasledujúci deň nás čakal zaujímavý program. Navštívili sme Radu Európy, pozreli sme si jej priestory a film, ktorý nám priblížil činnosť a význam tejto inštitúcie. Novým zážitkom bola návšteva Európskeho súdu pre ľudské práva, kde nám venovala svoj vzácny čas pani sudkyňa Alena Poláčková, ktorá vykonáva funkciu sudkyne v tejto inštitúcii a je nominantkou Slovenskej republiky. Mnohých prítomných oslovilo stretnutie a beseda s pani Poláčkovou, ktorá si ich získala svojou odbornosťou a ľudským prístupom.

         Deň plný zážitkov sme zakončili plavbou loďou okolo najvýznamnejších stavieb starobylého krásneho mesta Štrasburg a večernou prechádzkou mestom pred odchodom autobusom na Slovensko.  

PhDr. Alica Virdzeková

Vyhodnotenie súťaže Naša nedávna minulosť

Občianske združenie Klub 89 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže Naša nedávna história, ktorý niesol názov Slovensko v 20. storočí – vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení Československa. Partnerom Klubu 89 aj tento rok bol Ústav pamäti národa. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 11. novembra 2022 v Zichyho paláci v Bratislave a bolo súčasťou Festivalu slobody, ktorý organizuje každý rok Ústav pamäti národa.

Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili aj veľvyslanci ČR  a Francúzska v SR, predseda správnej rady ÚPN, vedenie Klubu 89, zástupcovia Spoločnosti M.R.Štefánika, členovia hodnotiacich komisií, medzi nimi aj básnik Ľubomír Feldek a ďalší hostia.

Do súťaže sme poslali 9 prác a všetky práce boli ocenené. Natália Bridová zo 6.B získala 1. miesto, Veronika Kováčová tiež zo 6. B sa umiestnila na 2. mieste, Kristína Šimková z 8.B bola na 3. mieste, Martin Dinga z 8.A získal 2. miesto a Cenu Ústavu pamäti národa. Študenti Anna Podmanická (6.B), Viktória Sagalová (6.B), Petra Štanská (6.B), Terézia Brišová (6.B), Tamara Wenclová (6.A) a Ladislav Heglas (6.A) získali čestné uznanie.

Víťazom srdečne blahoželáme !

PhDr. Alica Virdzeková

Nenápadní hrdinovia

V predvečer výročia Nežnej revolúcie a pádu totalitného režimu sa každoročne koná študentská konferencia nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Aj tento rok sa konala v Bratislave. Účastníci konferencie prišli do Bratislavy už 15.11.2022, pretože bol  pre nich pripravený program- beseda na tému Sloboda a nesloboda s aktivistkou Teréziou Lenczovou a bývalým rektorom Trnavskej univerzity Marekom Šmidom. Za študentov sa diskusie zúčastnili študent z Prešova a náš oktaván Martin Dinga.

Samotná konferencia nenápadných hrdinov sa konala 16.11. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Študenti vypracovali práce do projektu Nenápadní hrdinovia, v ktorých zachytili životné osudy bývalých politických väzňov a ich rodín. Na konferencii mali možnosť prezentovať a obhájiť svoje projekty. Prvýkrát sa zapojili aj študenti zo Slovinska a odzneli aj príbehy z Ukrajiny. Projekt realizuje OZ Nenápadní hrdinovia a Konfederácia politických väzňov Slovenska. Stálym partnerom projektu je Nadácia Konráda Adenauera, VŠZaSP sv. Alžbety a v tomto roku bol projekt  podporený aj ministerstvom spravodlivosti SR. Konferenciu otvoril minister školstva Ján Horecký, ktorý si vypočul aj niekoľko prezentácií prác. Moderátorkou ako aj v minulom roku bola pani Adriana Kemka.

Gymnázium Varšavská 1 v Žiline sa už dvanásty rok aktívne zapája do tohto projektu. Za toto obdobie sme vypracovali 75 prác, ktoré dokumentujú osudy ľudí prenasledovaných bývalým totalitným režimom. Z hľadiska národnej pamäte je dôležité, aby práve mladí ľudia poznali našu minulosť a najmä dejiny 20. storočia.

Počas konferencie sa účastníkom prihovorila aj europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá vyzdvihla záujem mladých ľudí o túto problematiku a poďakovala aj ich učiteľom, ktorí ich vedú pri písaní prác.

Po skončení prezentácií a krátkeho kultúrneho programu odborná hodnotiaca komisia vyhlásila výsledky. Naši študenti sa umiestnili nasledovne:

Zlaté pásmo:  Anna Sofia Kavcová, Michal Lábaj (5.A)

                        Lucia Galambošová (8.B), Klára Húšťavová (7.B)

                        Laura Hanuljaková, Petra Halamová (8.B)

                        Juraj Kadáši, Juraj Chládecký (7.B)

Strieborné :  Anna Podmanická, Veronika Kováčová (6.B)

                       Alexandra Barčíková, Martin Dinga (8.A)

                        Ema Hrubošková, Bibiána Antošová (7.B)

                        Ondrej ninis, Martin Štetina (7.B)

Bronzové:      Natália Brídová, Viktória Sagalová (6.B)

Víťazom srdečne blahoželáme!

            Okrem samotnej konferencie  sa jej účastníci zúčastnili aj na ďalších akciách, organizovaných Konfederáciou politických väzňov Slovenska, napr. uctili si pamiatku prenasledovaných pri pamätníku na Justičnom paláci v Bratislave.

Dňa17. novembra spolu s bývalými politickými väzňami a ich rodinnými príslušníkmi sme sa zúčastnili na oficiálnej pietnej spomienke pri Bráne slobody v Devíne, na ktorej bola prítomná aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa prihovorila nielen k politickým väzňom, ale aj k študentom, ďalej poslanci EP, NR SR, veľvyslanci a vedúci predstavitelia KPVS.

PhDr. Alica Virdzeková