CASSOVIA CUP 2023

Po 3 ročnej odmlke sa opäť uskutočnil XIV. ročník barmanskej súťaže Cassovia cup Košice v dňoch 21.3 až 23.3. 2023.

Tento ročník bol veľmi silný, zúčastnilo sa až 47 súťažiacich zo Slovenska, Česka a aj z Lotyšska. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci zo 4. ročníka hotelovej akadémie – Tomáš Hudek a Filip Jusko, ktorí sa prvý krát zúčastnili takejto súťaže.

V prvý deň súťaže sa písal povinný test z oblasti barmanstva, z ktorého body sa započítavali do celkového hodnotenia.

Druhý deň prebiehala praktická časť – miešanie fancy drinkov.

Súťaž prebiehala v 2 kategóriách:

  1. Soft drink – Povinné ingrediencie sirupy Giffard a nealko z portfólia Budiš
  2. Long drink – Povinné ingrediencie od spoločnosti Old Herold

Žiaci mali namiešať v oboch kategóriách 3 porcie nápoja  v časovom limite 6 minút.

Hodnotiaceho komisára zaujal celkový prejav, image a technika miešania nášho žiaka Filipa Juska, ktorý  sa umiestnil v striebornom pásme. Treba podotknúť, že v tak silnej a dokonca aj medzinárodnej konkurencii to bolo slušné umiestnenie, pretože nie všetci súťažiaci boli ocenení.