Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov

Pod záštitou Ministerstvá školstva SR, Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania a Slovenskej spoločnosti elektronikov Bratislava, sa v dňoch  12. – 13. 12. 2023  konalo Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov v Trenčíne – Opatová.

Strednú priemyselnú školu informačných technológií Ignáca Gessaya reprezentovali žiaci prvého ročníka z triedy 1.A Tadeáš Kurčina a Dávid Jančich

a z triedy 1.B Peter Ondrek.

Z počtu 47 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili na pekných popredných miestach:

Peter Ondrek 12. miesto, Tadeáš Kurčina 13.miesto a Dávid Jančich 16.miesto.

Za vzornú reprezentáciu žiakom srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.