Celoslovenské kolo kynologickej súťaže “Putovný kynologický pohár Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre”

“Dňa 19.04.2023 sa žiaci SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline  Ema Golbincová, Lenka Kubošová, Adela Lukáčová, Lukáš Kubina zúčastnili celoslovenského kola kynologickej súťaže “Putovný kynologický pohár Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre”.

Súťažilo 17 zúčastnených psovodov so svojimi psami – SOŠ Žilina, SOŠ Nitra, SOŠ Košice, SPU Nitra, TU Zvolen,…podľa skúšobného poriadku.

Žiačka Adela Lukáčová a Athos z triedy 3.K získali 1. miesto v súťaži, srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým našim súťažiacim za reprezentáciu školy a žilinského kraja.”