Celoštátna súťaž – Mladý elektronik 2022

Tak ako každý školský rok tak aj v tomto školskom roku 2022/2023 je začiatok školského roku už tradične spojený so súťažami žiakov, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).   Cieľom týchto súťaží je zapojiť čo najviac žiakov stredných škôl do súťaží, kde si môžu konfrontovať svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti z elektroniky a elektrotechniky v konkurencii stredných škôl v rámci Slovenskej republiky.

Ako prvá súťaž sa v tomto školskom roku konala súťaž s celoslovenskou účasťou MLADÝ ELEKTRONIK 2022. Špecifikom tejto súťaže je, že je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Miestom konania bolo Školiace stredisko KIA v Gbeľanoch pri Žiline. Súťaž sa konala v dňoch 18. 10. – 19. 10. 2022. 

Súťaže sa zúčastnili aj naši dvaja žiaci – Kristián Svýba z 2.A a Ján Šangala z 2.C triedy. Súťaž pozostávala z riešení testu z elektroniky, ktorý obsahoval 30 otázok a z praktickej časti, kde mali žiaci zapojiť elektronický obvod podľa predloženej schémy zapojenia, overiť jeho funkciu, dodržať kvalitu spájkovania, tvarovanie súčiastok a pod. Do úvahy sa bral aj čas vypracovania testu a zapojenia obvodu. 

Naši žiaci si počínali veľmi dobre v konkurencii takmer 45 žiakov zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky. Najlepšie sa umiestnil Ján Šangala na 6. mieste a Kristián Svýba obsadil 16. miesto. Hlavne Jankovi Šangalovi chýbalo len pár bodov ku 3. miestu.

Verím, že je to cenná skúsenosť pre našich žiakov v konfrontácii stredných škôl z celého Slovenska a motivácia do ďalšieho štúdia. Našim žiakom hlavne ďakujeme za ochotu reprezentovať a za výborné umiestnenie.

Taktiež vďaka patrí aj učiteľovi PaedDr. Petrovi Spišskému za pedagogický dozor a starostlivosť o žiakov.