Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne zorganizovala CELOŠTÁTNU SÚŤAŽ SZŠ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

V krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ sa 13. 6. 2023 stretlo 12 družstiev SZŠ na Celoslovenskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť (z toho 5 modelových situácií a 1 vedomostné stanovište). Úlohy, ako som sa od súťažiacich dozvedela, neboli ľahké. Súťažné družstvá však boli výborne pripravené a poradili si nielen s KPR, ale aj s úrazom v domácnosti a náhlym stavom, dopravnou nehodou i hromadným nešťastím. Aj keď na  súťaži nemôžu byť víťazi všetci, dúfam, že im súťaž priniesla aspoň novú skúsenosť.

VÝSLEDKY CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE SZŠ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI – 13.06.2023

  1. miesto 

SZŠ Prešov – Sládkovičova

  • miesto

SZŠ Bratislava – Strečnianska

  • miesto

SZŠ Rožňava

Najlepší herecký výkon figuranta – Alexandra Smolárová

ESCAPE ROOM – SZŠ Prešov – Sládkovičova

EDUKAČNÉ STANOVIŠTE – SZŠ Rožňava

Ďakujeme súťažiacim, rozhodcom, hosťom, sponzorom (osobitne kempu Tília Gäceľ) a všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru!!!

Mgr. Monika Hackenbergová, garant súťaže zo SZŠ v Dolnom Kubíne

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne ako hlavný organizátor súťaže pripravila pre súťažiacich a hostí aj doplňujúci program. Bola to návšteva BAJČIOVSKEJ VEŽE s historickým exkurzom Ing. Milady Antalovej, MONITORING ZDRAVIA – meranie vitálnych funkcií, EDUKAČNÉ STANOVIŠTE, kde ste museli zvládnuť modelové situácie v anglickom jazyku (víťazný pohár získal tím SZŠ z Rožňavy), prezentácia práce HASIČOV z DK, očarili OZBROJENÉ SILY SR, a to dokonca aj malých špuntíkov zo  Súkromnej materskej školy Marie Montessori v Dolnom Kubíne. Posledným stanovišťom bolo ESCAPE ROOM SZŠ pre všetkých, ktorí chceli zažiť adrenalín a nebáli sa overiť si svoje schopnosti. Súťažiaci plnili úlohy, pričom za každú radu alebo chybu sa im pripísalo 10 trestných minút. Prechádzali miestnosťami: Skafander a motýľ – Liečivá príroda – Prvá pomoc bez lekárničky – Vidíme hmatom – Skauting – Sila slova. Tím s najlepším časom – SZŠ z Prešova (Sládkovičova) – získal víťazný pohár, v ktorom boli zlatým písmom napísané hodnoty, ktoré by mal mať každý zdravotník: ĽUDSKOSŤ, ODBORNOSŤ,  ČESTNOSŤ,  EMPATIA, OBETAVOSŤ,  POCHOPENIE, SLUŠNOSŤ, PRECÍZNOSŤ, PRACOVITOSŤ, POZITÍVNOSŤ,  ZODPOVEDNOSŤ, OHĽADUPLNOSŤ, PRAVDOVRAVNOSŤ, MORÁLNOSŤ, TRPEZLIVOSŤ, ÚSTRETOVOSŤ,  PRIATEĽSKOSŤ, VIERA… A každý z nás, nech už pracujeme v akejkoľvek profesii, by mal v prvom rade BYŤ ČLOVEKOM! Ďakujeme všetkým zúčastneným! ZAŽILI SME NÁDHERNÝ DEŇ!

Za redakciu časopisu Uzlík Mgr. Renáta Bočkayová

ĎAKUJEM VŠETKÝM za angažovanosť, ktorou podporujete rozvoj mladých ľudí pre povolanie zdravotníka. Podporujete ich odborný, ale aj ľudský rozmer. Dnešná súťaž bola presne o tom: BYŤ ČLOVEKOM. Kto sa stará o druhých, vie sa obetovať a rešpektovať každého s úctou a úsmevom – jednoducho, byť človekom. Ešte raz ďakujem, že pomáhate, podporujete a spolupracujete pri rozvoji zdravotníctva. PRAJEM VŠETKÝM VEĽA ÚSPECHOV V NAPĹŇANÍ NÁŠHO POSLANIA.

Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne 

Fotky na stiahnutie tu:

 https://ulozto.sk/tamhle/PHFr0HLM6fyw/name/Nahrane-16-6-2023-v-15-03-22?view=gallery&sort=exif_date#!ZGIxAQR2AQHjAQOyZ2HjZmDkMwyzBUq5MwLlKmyBDyWOMQyzLD==

Videoreportáže:  

https://videoportal.joj.sk/krimi/epizoda/111084-krimi (od15:40) 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/408414#85 (od 1:28) 

Články: 

http://aszssr.sk/2023/06/15/finale-celostatnej-sutaze-v-poskytovani-prvej-pomoci/ 

https://szsdk.edupage.org/news/?gtnid=2782#news-2782 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UjWHWsd3WPAyCehJqqjUuwXn8syZFxwNWtn3a7QzoBdzEVwoxU4was23tr21nieCl&id=100063767887876