Celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

Dňa 20. 03. 2024 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania, Sasinkova 45, Žilina zúčastnili celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská, Vajnorská 21,  Bratislava.

 Za školu súťažili žiačky:

Lucia Poljaková z II. A z učebného odboru 6451 H aranžér,

Alexandra Hujová z III. A triedy z učebného odboru 6451 H aranžér.

Téma súťaže: „Tvoríme pre radosť iných“

Súťaž pozostávala z troch tém:

1. Zhotoviť darčekové balenie „Oslava života“ /nové trendy v balení/ k akémukoľvek životnému jubileu

2. Zhotoviť darčekové balenie k výročiu školy  

3. Zhotoviť propagáciu na tému: „Aj my sme súčasťou Európskej únie“

Hodnotenie žiačok SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina:

Lucia Poljaková z II. A získala ocenenie v striebornom pásme,

Alexandra Hujová z III. A získala ocenenie v striebornom pásme.