Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 24. – 26.04.2024 sa konalo celoštátne kolo SOČ v priestoroch na SOŠ veterinárnej Nitra :

č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, žiak 3. ročníka Gymnázia v Turzovke Radoslav Záhumenský sa umiestnil na 1. mieste a získal cenu rektora Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.