Dejepisná olympiáda

Predstavujeme Vám súťažiacich osemročného gymnázia Varšavská v Žiline, ktorí si vybojovali postup zo školského kola Dejepisnej olympiády na okresné kolo:

kategória C: Oliver Hrbáň a Matej Kubina  (4.B)

kategória D: Dávid Janotka a Patrik Majerčák (3. B)

kategória E: Šimon Benko a Jakub Noel Mičieta ( 2.A)

kategória F: Marína Koscelníková (1.A) a Ľubor Čírsky (1.B)

Okresné kolo prebiehalo 8. februára 2023 v priestoroch MÚ v Žiline. Súťažiaci vypracovávali test, za ktorý mohli získať 100 bodov: z monotematickej časti, tento rok bol v znamení vedy a techniky, z úloh v učebniciach dejepisu a z regionálnej histórie.

Pedagogičky, ktoré pripravovali svojich žiakov a študentov na tohtoročné kolo: Mgr. Andrea Brezániová, Mgr. Tatiana Malinová a PhDr. Alica Virdzeková.

 Výsledky okresného kola DO:

kategória C: Oliver Hrbáň skončil na 2. mieste a Matej Kubina  na 3. mieste

kategória D: Dávid Janotka obsadil 2. miesto a Patrik Majerčák obsadil 1. miesto

kategória E: Šimon Benko získal 6. miesto a Jakub Noel Mičieta 5. miesto

kategória F: Marína Koscelníková vybojovala 2. miesto

Takmer všetci naši postupujúci boli úspešnými riešiteľmi a odniesli si nielen vynikajúce miesta, ale aj postup do krajského kola. Postúpili Oliver Hrbáň (kat. C), Patrik Majerčák a Dávid Janotka (kat. D). Kategória F neponúka postup do vyššieho kola.

3. apríla 2023 sa na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine stretli účastníci a účastníčky krajského kola Dejepisnej olympiády. Kategórie C, D posilnila kategória A a ju Jakub Filek z kvinty A.

Chlapcom sa podarilo naučiť obrovské množstvo informácií a vybojovali pre Gymnázium Varšavská úžasné pozície:

kategória A:  Jakub Filek – 1. miesto                        

kategória C: Oliver Hrbáň – 3. miesto

kategória D: Dávid Janotka – 1. miesto a    Patrik Majerčák – 2. miesto

Celoštátne kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády pre  kategórie A, B, C, D sa konalo  4. – 6. 5. 2023 v Bratislave. Jakub Filek v kategórii A okrem testu obhajoval svoju prácu na tému: Životné osudy Ivana Otta Schwarza a skončil na krásnom 5. mieste. Dávida Janotku v kategórii D od tretieho miesta delil jediný bod. Chlapci, boli ste skvelí a obstáli ste vo veľkej konkurencii. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

                        zľava David Janotka a Jakub Filek

 Napísala: Mgr. Andrea Brezániová