Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

Dňa 5. apríla 2023 sa v Gymnáziu Varšavská 1 v Žiline uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naše gymnázium organizuje krajské kolo tejto súťaže od roku 2014, kedy sa prvýkrát konala súťaž vo všetkých krajoch ČR a SR. V tomto školskom roku je to už 31. ročník tejto medzinárodnej dejepisnej súťaže.

Pre každý ročník je stanovená téma, z ktorej sú pripravené otázky pre 3-členné tímy. V tomto roku to bola téma Európske dejiny rokov 1945-1975. Do tohto ročníka sa prihlásilo 17 gymnázií Žilinského kraja a súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev. Záštitu nad podujatím udelila predsedníčka ŽSK, Ing. Erika Jurinová. Prítomných privítala na pôde školy p.zástupkyňa riaditeľky školy  Mgr. Zuzana Klapitová. Otvorenia podujatia sa zúčastnila aj Mgr. Alena Čerňanská za odbor školstva VÚC, ktorá pozdravila prítomných a zaželala im veľa úspechov pri vypracovaní testov.

 Po dôslednej oprave a kontrole testov boli vyhlásené výsledky krajského kola a odovzdané ceny najúspešnejším tímom. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Gymnázia Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, na 2. mieste Gymnázium v Turzovke. Tieto tímy budú reprezentovať Žilinský kraj na medzinárodnom kole v Chebe v novembri 2023. Srdečne blahoželáme ! Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo  Gymnázia Tvrdošín, na 4. mieste s rovnakým počtom bodov Gymnázium Varšavská 1  v Žiline a na 5. mieste tím Gymnázia v Námestove.

Poďakovanie patrí  pánu Miroslavovi Stulákovi a jeho organizačnému tímu z Gymnázia Cheb, organizátorovi krajského kola a tiež Odboru školstva VÚC, ktorý finančne prispel na organizačné zabezpečenie súťaže  a ceny pre prvých 5 víťazných družstiev.                                                            

PhDr. Alica Virdzeková