Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

Dňa 3. apríla 2024 sa v Gymnáziu Varšavská 1 v Žiline uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naše gymnázium organizuje krajské kolo tejto súťaže od roku 2014, kedy sa prvýkrát konala súťaž vo všetkých krajoch ČR a SR. V tomto školskom roku je to už 32. ročník tejto medzinárodnej dejepisnej súťaže.

Pre každý ročník je stanovená téma, z ktorej sú pripravené otázky pre 3-členné tímy. V tomto roku to bola téma Európske dejiny rokov 1975-2000. Do tohto ročníka sa prihlásilo 18 gymnázií Žilinského kraja a súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev. Záštitu nad podujatím udelila predsedníčka ŽSK, Ing. Erika Jurinová. Prítomných privítala na pôde školy p.zástupkyňa riaditeľky školy  Mgr. Zuzana Klapitová. Otvorenia podujatia sa zúčastnila aj Mgr. Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva a športu VÚC, ktorá aj slávnostne otvorila zapečatenú obálku s testami a zaželala súťažiacim veľa úspechov pri ich riešení.

 Po dôslednej oprave a kontrole testov boli vyhlásené výsledky krajského kola a odovzdané ceny najúspešnejším tímom. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Gymnázia A.Bernoláka z Námestova, na 2. mieste Gymnázium v Turzovke, na 3. mieste sa umiestnilo družstvo  Gymnázia Tvrdošín. Tieto tímy budú reprezentovať Žilinský kraj na medzinárodnom kole v Chebe v novembri 2024. Srdečne blahoželáme !  Štvrté miesto obsadilo Gymnázium Varšavská 1  v Žiline a na 5. mieste sa umiestnil tím Gymnázia Na Závaží v Žiline.

Poďakovanie patrí  pánu Miroslavovi Stulákovi a jeho organizačnému tímu z Gymnázia Cheb, organizátorovi krajského kola a tiež Odboru školstva VÚC, ktorý finančne prispel na organizačné zabezpečenie súťaže  a ceny pre prvých 5 víťazných družstiev.

Tešíme sa na 33. ročník súťaže!

                                                                                                     PhDr. Alica Virdzeková