Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

Gymnázium, Varšavská cesta v Žiline od roku 2014, kedy sa prvýkrát konala súťaž vo všetkých krajoch ČR aj SR, organizuje krajské kolo tejto súťaže v Žilinskom kraji. Pre každý ročník je stanovená téma, z ktorej sú pripravené otázky pre 3-členné tímy. V tomto roku to bola téma Druhá svetová vojna na európskych bojiskách. Do tohto ročníka sa prihlásilo 21 gymnázií a súťaže, ktorá sa konala 6.4.2022, sa zúčastnilo 20 družstiev. Záštitu nad podujatím udelila predsedníčka ŽSK, Ing. Erika Jurinová. Prítomných privítala na pôde školy p. riaditeľka Mgr. Jana Zrníková.

Otvorenia podujatia sa zúčastnili aj Mgr. Bibiana Jančiová za odbor školstva VÚC a zástupca z Chebu, ktorý spolu s pedagógmi dozeral na regulérnosť súťaže a opravu testov. Po dôslednej oprave a kontrole testov boli vyhlásené výsledky krajského kola a odovzdané ceny najúspešnejším tímom. Na 1. mieste sa umiestnil tím Gymnázia v  Turzovke a na 2. mieste Gymnázia v Tvrdošíne. Tieto tímy budú reprezentovať Žilinský kraj na medzinárodnom kole v Chebe v novembri 2022.

Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo  Gymnázia Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, na 4. mieste Gymnázia Liptovský Mikuláš, Komenského ul., na 5. mieste Gymnázium Varšavská cesta  v Žiline a na 6. mieste tím Bilingválneho gymnázia v Sučanoch.

Poďakovanie patrí  pánu Miroslavovi Stulákovi a jeho organizačnému tímu z Gymnázia Cheb, organizátorovi krajského kola a tiež Odboru školstva VÚC , ktorý poskytol vecné ceny pre prvých 6 družstiev a finančne prispel na občerstvenie účastníkom súťaže.

                                                                                                     PhDr. Alica Virdzeková