Deň otvorených dverí a vianočné trhy v SOŠ obchodu a služieb v Martine

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb v Martine