Deň otvorených dverí sa na Strednej odbornej škole lesníckej

Deň otvorených dverí sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne konal dňa 15.11. 2023. Žiaci mali možnosť vidieť priestory školy, získať informácie o študijných a učebných odboroch od rovesníkov, ako aj od vedenia školy. Mohli si zasúťažiť a vyskúšať svoje zručnosti v streľbe, v poznávaní drevín, stôp zvierat.

Žiaci sa oboznámili s faktom, že sme prakticky zameraná škola, ktorá žiakov učí praktické zručnosti a dáva im do rúk vodičské oprávnenia B,T,C, zváračské oprávnenia, oprávnenia pre prácu s motorovou pílou, UKT, ŠLKT.

Dúfame, že záujemcov o prácu v lese, v poľnohospodárstve a strojárenstve sme zaujali našou ponukou a tešíme sa na opätovné stretnutie s nimi.