DEŇ ZEME na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si už tradične 22. apríla pripomína Deň Zeme. Raz do roka tak upozorníme na našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Našim žiakom záleží na životnom prostredí, čistote okolia školy ale aj mesta,  a preto sme zorganizovali dňa 21. apríla 2023 jarné upratovanie, do ktorého sa zapojili všetci žiaci.

      Upratali sme vzorne školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom a celé okolie. Taktiež sme sa  podieľali na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na separovaný odpad.  Zbierali sme odpadky do vriec a odvážali na skládku. Vyčistili sme okolie cyklotrasy až po Kalinov a Oščadnicu. Taktiež sme upratali okolie kotolne, priemyselného parku, pumpy,  osadu Gavlasov, okolie železničnej stanice, Rázcestie, okolie MM arény. Mestský úrad Čadca našu školu oslovil, aby sa spolu podieľala na vyčistení areálu Megoňky, kde sa nachádzajú kamenné gule vyhlásené za prírodnú pamiatku. Žiaci sa veru zapotili, kým odstránili všetky náletové dreviny. Ale pohľad na tento prírodný úkaz potom stál zato pripravený pre všetkých budúcich návštevníkov.  

     Vďaka značnej aktivite našej školy, vedeniu ako aj učiteľov je povedomie našich žiakov  v environmentálnej oblasti na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. Snažíme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu.

    Poslanie myšlienky Dňa Zeme sa nám podarilo naplniť.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková