DOTYKY S ĽUDOVOU KULTÚROU

Dňa 12. 10. 2023 sa v priestoroch Etnografického múzea v Martine uskutočnila vernisáž výstavy diel študentov Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku a Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Práce vznikli ako súčasť piateho ročníka projektu Dotyky s ľudovou kultúrou s podtitulom Kraj – zem – krajina. Otvorenie výstavy bolo spojené s módnou prehliadkou. Študentom bola umožnená spolupráca so špičkovým pracoviskom zaoberajúcim sa ľudovou kultúrou. Katalóg k výstave je k dispozícii na stránke: https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2023/M%C3%BAze%C3%A1%20web/Martin/Kraj-zem-krajina/Kraj-zem-krajina_katalog.pdf