“DOTYKY” – výstava portrétových fotografií

Stredná zdravotnícka škola, Žilina, ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci projektu debarierizácie škôl, chce odstraňovať nielen fyzické bariéry ale najmä zabezpečiť bezpečné a akceptujúce prostredie. Snaží sa vytvárať prostredie humanity a solidarity, rozširuje možnosti spolupráce školy s verejnosťou v rámci aktivít prístupných pre širokú verejnosť a uľahčuje prístupnosť školy pre osoby s rôznym znevýhodnením.

Od pondelka 26. februára 2024 je v priestoroch vestibulu školy inštalovaná výstava portrétových fotografií DOTYKY, ktorá stvárňuje klientov Centra sociálnych služieb SYNNÓMIA v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a canisterapeutického psa Ozzy Morrison. Formou inkluzívnej výstavy škola a Centrum sociálnych služieb približuje žiakom a návštevníkom školy komunitný život klientov, ich prežívanie, záujmy a potreby.

Klienti a zamestnanci centra a žiaci zdravotníckej školy spoločne strávili príjemný čas na besede vo štvrtok 7. marca 2024. Nálada besedy bola radostná a samotná atmosféra pomohla rozvoju komunikácie žiakov s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Priblížila svet inak výnimočných, otvorila cestu do svojho vnútra, vyzvala k stíšeniu a zamysleniu nad sebou samým.