Elektrikári na “Sprawny w zawodzie – elektronik”

Žiaci II.A. triedy, Strednej odbornej školy technickej Čadca, odboru mechanik elektrotechnik Daniel Ligač a Michal Drahňák sa zúčastnili dňa 17.05.2023 medzinárodnej súťaže XX. Międzynarodowego Konkursu “Sprawny w zawodzie – elektronik” v Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie v Poľsku.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti žiaci riešili test vedomostí z oblasti elektrotechniky a v praktickej časti skompletizovali elektronické zariadenie.

V silnej medzinárodnej konkurencii sme obsadili 5. a 6. miesto.

Za dosiahnuté výsledky treba poďakovať žiakom, ako aj majstrom a učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave žiakov na súťaž.

V Čadci, 19.05.2023                                                

Mgr. Andrej Gunčaga, poverený zastupovaním ZR PV