Kategória: Uncategorized

Žiaci ŠUP v Ružomberku vytvorili sochu pre obec Vlkolínec

V sobotu 23. 9. 2023 a nedeľu 24. 9. 2023 sme sa so študentmi štvrtého ročníka z oddelenia Dizajn hračiek a produktov zúčastnili na podujatí vo Vlkolínci. Na mieste sme dokončovali sochu, ktorá bola vytvorená pri príležitosti tridsiateho výročia vstupu Vlkolínca do UNESCO pod dohľadom Mgr. art. Michala Hanulu. S realizáciou sme začali už v škole počas […]

Čítaj viac

Erasmus+ Oldenburg (Nemecko) – Gymnázium, Hlinská, Žilina

V dňoch 04.06.-10.06.2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín. Prvý deň začali žiaci návštevou Cäcilienschule, v priestoroch ktorej […]

Čítaj viac

Elektrikári na “Sprawny w zawodzie – elektronik”

Žiaci II.A. triedy, Strednej odbornej školy technickej Čadca, odboru mechanik elektrotechnik Daniel Ligač a Michal Drahňák sa zúčastnili dňa 17.05.2023 medzinárodnej súťaže XX. Międzynarodowego Konkursu “Sprawny w zawodzie – elektronik” v Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie v Poľsku. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti žiaci riešili test vedomostí z oblasti elektrotechniky a v praktickej časti skompletizovali […]

Čítaj viac

Majstrovstvá stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu v Žilinskom kraji

Zimnú sezónu 2023 sme spoločne s mládežou úspešne ukončili majstrovstvami v lyžovaní a snowboardingu stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji 16.3.2023. Marcový sneh už naznačoval posledné dni, ktoré si môžeme užiť v lyžiarskych strediskách na snehu, a preto sme sa ich rozhodli využiť na toto podujatie. Cieľom tohto podujatia je aktivovať mladých ľudí a rozvíjať ich pohybové zručnosti. Súčasťou strategického dokumentu, Koncepcie Na1Vlne je […]

Čítaj viac

ERASMUS + Žiaci OA DMJ na stáži v Írsku

V tomto školskom roku naša škola opäť úspešne realizuje projekt medzinárodnej mobility v programe Erasmus + s podporou a financovaním zo zdrojov Európskej únie. Pod záštitou národnej agentúry Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC a v úzkej spolupráci s profesionálnou agentúrou ADC College, sme v rámci projektu s názvom „Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu“ úspešne realizovali mobilitu s 15 vybranými žiakmi […]

Čítaj viac

Olympiáda školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja s 27 ocenenými

Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja realizovaná 14.12.2022 bola súčasťou Olympiády školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja. Olympiáda prebiehala od 15.10.2022 do 30.11.2022. Zapojilo sa do nej 33 stredných škôl, z ktorých 27 úspešne realizovalo aktivity olympiády. „Cieľom aktivít bolo budovanie dobrých vzťahov v školskom parlamente aj v škole, ponuky motivácie cez úspešných absolventov […]

Čítaj viac

Konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

Už trinástykrát sa v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu konala  konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti, ktorí spracovali osudy ľudí prenasledovaných predchádzajúcim totalitným režimom, mali na nej možnosť obhájiť a odprezentovať svoje práce. Konferencia sa uskutočnila v Centre Salvator v Bratislave. Žiaľ, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, bez divákov a hostí, ktorí sa mohli zúčastniť iba […]

Čítaj viac

Záujem o čítanie neutícha

Čítanie knihy je ustavičný dialóg. Čítame viac či menej? Aké knihy čítame? Zmenila karanténa náš čitateľský vkus? Aj na tieto otázky sa snažili odpovedať účastníci podujatia, ktoré sa uskutočnilo 22. a 23. marca v priestoroch novootvorenej školskej knižnice v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zorganizovala ho predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so Školským parlamentom a Školským klubom Základnej […]

Čítaj viac

SOŠ dopravná v Martine – Priekope organizovala celoštátne kolo v súťaži „Spracovanie informácií na počítači”

V dňoch 22.3. – 24.3.2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej v Martine – Priekope uskutočnil 56. ročník celoštátneho kola v súťaži „Spracovanie informácií na počítači“. Do celoštátneho kola postúpili víťazi krajských kôl na základe dosiahnutých výsledkov. Súťažiaci si zmerali sily v troch disciplínach a to: písanie na počítači úprava textu na počítači wordprocessing Všetkým víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželáme.

Čítaj viac