Kategória: Uncategorized

Konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

Už trinástykrát sa v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu konala  konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti, ktorí spracovali osudy ľudí prenasledovaných predchádzajúcim totalitným režimom, mali na nej možnosť obhájiť a odprezentovať svoje práce. Konferencia sa uskutočnila v Centre Salvator v Bratislave. Žiaľ, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, bez divákov a hostí, ktorí sa mohli zúčastniť iba […]

Čítaj viac

Záujem o čítanie neutícha

Čítanie knihy je ustavičný dialóg. Čítame viac či menej? Aké knihy čítame? Zmenila karanténa náš čitateľský vkus? Aj na tieto otázky sa snažili odpovedať účastníci podujatia, ktoré sa uskutočnilo 22. a 23. marca v priestoroch novootvorenej školskej knižnice v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zorganizovala ho predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so Školským parlamentom a Školským klubom Základnej […]

Čítaj viac

SOŠ dopravná v Martine – Priekope organizovala celoštátne kolo v súťaži „Spracovanie informácií na počítači”

V dňoch 22.3. – 24.3.2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej v Martine – Priekope uskutočnil 56. ročník celoštátneho kola v súťaži „Spracovanie informácií na počítači“. Do celoštátneho kola postúpili víťazi krajských kôl na základe dosiahnutých výsledkov. Súťažiaci si zmerali sily v troch disciplínach a to: písanie na počítači úprava textu na počítači wordprocessing Všetkým víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželáme.

Čítaj viac

Kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Vás pozývajú na online seminár venovaný aktuálnym témam kariérového poradenstva poskytovaného žiakom stredných škôl, ktorý sa uskutoční dňa 25.11.2021 od 13,00 – 15,00. Seminár môžete sledovať na: ​https://youtu.be/iZ9Kd-kuYqg

Čítaj viac

Kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja a partner Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Žilina Vás pozývajú na online seminár venovaný aktuálnym témam kariérového poradenstva poskytovaného žiakom základných škôl., ktorý sa uskutoční dňa 18.11.2021 od 13,00 – 15,00. Seminár môžete sledovať na: https://youtu.be/tou2b54KbC8​

Čítaj viac

Akreditované vzdelávanie na mesiac september s Iuventou

24.9-26.9.2021  Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogBFJhZ7_puxNqRY84ISXjpNUQTJWS0YzVVhCWUZGUlFZUlZWSjNCVk1GWS4u&fbclid=IwAR2nCbfPQhVsHOajMufV_QNJ-Xdx0xOHt8uiqhnqi1-te5yXHSZc0hlR5x4 3.9-5.9.2021 POUŽI HLAVU – Kritické myslenie v každodennom živote: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogGdipTUf-zBHuAgivVH74s5UMUVYR1lZSEY0SlRCSEE3NTRTMUVLNlBFMC4u&fbclid=IwAR3H-V0CZBsYrivdxac0swGzL1gc1mylNDUEEip2bORYXwCSKm18yQweTFw 24.-26.9.2021 Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou I.   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogCBM173KLbdDqiLtJCbeesdUMUpSUk44T1ZFWEVaRzU2WFhPUUI3V1NDRS4u  

Čítaj viac

Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“

Projekt OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity  je realizovaný vďaka podpore programu ERASMUS+v rokoch 2021-2023 Rada mládeže Žilinského kraja ako koordinátor projektu Erasmus + v rámci dlhoročnej cezhraničnej spolupráce oslovila partnerov v Poľsku, Česku a na Slovensku s prioritným cieľom vytvorenia informačnej a metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou v oblasti posilnenia kľúčových kompetencií mládeže a mladých ľudí potrebných k podnikaniu v kultúrnom […]

Čítaj viac

Konferencia v oblasti finančnej gramotnosti a projekt EUFin

V dňoch 3. – 4. júna 2021 sa na Estónskej obchodnej škole v Tallinne konala medzinárodná konferencia o finančnej gramotnosti „Finančné vzdelávanie: súčasné postupy a budúce výzvy“, na ktorej sa zúčastnili odborníci z viac ako desiatich krajín z celej Európy. Cieľom tejto dvojdňovej konferencie bolo spojiť tvorcov politík, podporovateľov, výskumných pracovníkov a pedagógov finančnej gramotnosti z […]

Čítaj viac

Projekt MyMachine

Malé sny, veľké myšlienky žiakov základnej a Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne v spolupráci s vysokoškolákmi Projekt MyMachine vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. Je zameraný na podporu kreatívneho myslenia, tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. Výsledkom projektu […]

Čítaj viac

Oceňovanie učiteľov

na 15. ročníku slávnostnej akadémie pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Žilinský samosprávny kraj 25 výnimočných pedagógov stredných škôl v našej pôsobnosti. Za ich neľahkú, obetavú a mimoriadne dôležitú prácu im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka kraja Erika Jurinová. Ďakujeme Vám učitelia fotografie nájdete tu: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72157719470224680

Čítaj viac