Erasmus+ 2021: učitelia z Litvy a Lotyšska v SOŠ stavebnej Žilina

Erasmus+ 2021: učitelia z Litvy a Lotyšska v SOŠ stavebnej Žilina

Stredná odborná škola stavebná privítala na svojej pôde v dňoch 23. až 26. novembra zahraničných hostí z Lotyšska a Litvy. Išlo o medzinárodnú mobilitu učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“.  Deväť lotyšských a päť litovských učiteľov z partnerských škôl sa spolu s našimi siedmimi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy zúčastnili školenia, ktoré nieslo názov „Neformálne metódy pre učiteľov na zvýšenie sebavedomia v digitálnom svete”. Školenie viedol taliansky školiteľ Davide Fumi, ktorý sa už roky venuje oblasti využívania neformálnych metód vo výchove a vzdelávaní.

Cieľom školenia bolo učiteľom priblížiť koncept neformálnych metód výchovy a vzdelávania prostredníctvom aktivít využívajúcich tieto metódy v praxi. Neformálne metódy sa vyznačujú orientáciou na záujmy a potreby žiaka, ktorý sa učí to čo považuje za dôležité a tým pádom aj zvýšenou motiváciou k učeniu. Naši učitelia spolu so zahraničnými kolegami spoznávali výhody týchto metód priamo v akcii, pri zapájaní sa do tímových aktivít, ktoré si pre naše trojdňové školenie pripravil pán Fumi. Síce sme sa s viacerými učiteľmi z partnerských škôl stretli už pri minulých mobilitách, školenie nám umožnilo sa lepšie spoznať a prehĺbiť naše priateľské kontatky. Hneď prvé aktivity boli zamerané na tento cieľ – lepšie sa spoznať. Účastníci školenia sa ďalej zoznámili s efektívnym využitím neformálnych metód pri budovaní vlastných odborných ale i osobnostných kompetencií pri práci v digitálnom prostredí. Praktickými cvičeniami sa učili ako rozvíjať u žiakov zručnosti ako napríklad sebapoznanie, riešenie problémov, samostatné učenie s dôrazom na digitálne zručnosti.

Aktivity a rôzne cvičenia boli pre našich aj zahraničných učiteľov skutočne atraktívne aj zábavné. Navyše plnili svoje ciele, po každej aktivite nasledovalo zhodnotenie čo sme sa naučili a kam sme sa posunuli. Všetci účastníci si program školenia pochvaľovali za čo patrí veľká vďaka školiteľovi Davidemu Fumi.

Okrem toho bol pre našich hostí pripravený zaujímavý program. Počas stredy 24. 11. sa zúčastnili prehliadky priestorov školy a dielní praktického vyučovania. Prezreli si učebne teoretického vyučovania a odborné učebne, elektrotechnické laboratórium, špeciálne učebne vykurovania a solárnych systémov,  pričom ich zaujalo najmä moderné technické vybavenie priestorov. Takisto sa zoznámili so vzdelávacím systémom na Slovensku, ktorý sa mierne líši od toho ich. V rámci kultúrneho programu v posledný deň pred odchodom si spolu so sprievdcom prezreli centrum Žiliny, kde sa zaujímali najmä o históriu a architektúru v našom meste.

Hostia z Lotyšska a Litvy od nás odchádzali plný nových skúseností a zážitkov, ale tiež odborných znalostí, ktoré sú pripravený zdieľať so svojimi kolegami vo svojich školách. To isté platí aj o našich učiteľoch a majstroch odbornej výchovy, ktorí sa tešia na ďalšiu spoluprácu v rámci projektov Erasmus+.