Erasmus+ na Spojenej škole Ružomberok

V priebehu mája a júna 2023 sa žiaci a učitelia Spojenej školy Scota Viatora 8, Ružomberok zúčastnili mobilít v rámci projektu Travelling is learning – join us! / Cestovaním sa učíme – pridaj sa k nám!, ktoré boli financované grantom EU.  

Od 30.4.2023 do 21.5.2023 sa uskutočnila prvá stáž do nemeckého mesta Schkeuditz. Bola to prvá fáza projektu. Vycestovalo 12 študentov druhého a tretieho ročníka z odborov – kozmetička, kaderníčka, kuchár a manažment regionálneho cestovného ruchu. Účastníci boli ubytovaní v areáli firmy Vitalis v Schkeuditz, kde zároveň vykonávali trojtýždňovú stáž podľa svojho zamerania.

Kozmetičky a kaderníčky pracovali v salóne krásy a pod vedením skúsenej majsterky získali kadernícke aj kozmetické skúsenosti. Žiaci z odboru kuchár pracovali vo firemnej menze, kde sa podieľali na príprave a podávaní raňajok, obedov a večerí . Manažéri sa vzdelávali v počítačovom laboratóriu – „paperless office“, kde pracovali so softwarom Filemaker Pro a iOs. Zaujímavosťou tejto stáže bolo aj to, že žiaci z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v zahraničí vykonali svoju praktickú maturitnú skúšku, v rámci ktorej zorganizovali fakultatívnu exkurziu v Lipsku  a Berlíne.

Druhou fázou projektu bola stáž v hlavnom meste Grécka – Atény. 12 žiakov absolvovalo trojtýždňovú zahraničnú stáž v štvorhviezdičkovom hoteli Athens One Smart Hotel na rôznych úsekoch hotela, kde si zdokonaľovali svoje zručnosti v hotelierstve, gastronómii a manažmente a marketingu hotela. Okrem absolvovania stáže sa žiaci zúčastnili seminárov – Kalkulácia cien produktov, Ekologický seminár, Koktailový seminár. Každý týždeň sa žiaci zúčastňovali Baristického kurzu, ktorý sa konal v najznámejšej gréckej firme Coffee Island.

Počas zahraničnej stáže mali žiaci pripravený zaujímavý voľnočasový program.

Vďaka programu Erasmus+ získali praktické skúsenosti, sociálne zručnosti, zdokonalili si svoje komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku a v neposlednom rade nadviazali multikultúrne priateľstvá.   Zahraničnú stáž žiaci vnímajú veľmi pozitívne a určite si ju bez váhania zopakujú.