ErasmusDays 2023 na SZŠ Žilina

ErasmusDays 2023 sa konajú po celej Európe od 9. do 14. októbra 2023, do tohtoročného siedmeho ročníka sa zapojila aj Stredná zdravotnícka škola v Žiline svojou aktivitou Erasmusacka kvapka krvi.

Prepojila sa krásna myšlienka darovania krvi učiteľmi a žiakmi štvrtých ročníkov s príležitosťou na rovesnícke vzdelávanie.

Zdravotnícki laboranti si pripravili pre darcov krvi a ostatných žiakov školy informačné letáky, plagáty, projekt a besedu o význame a potrebe darovania krvi – Daruj krv – Daruj život. Vysvetľovali, ako darovanie krvi prebieha, kto môže byť darcom krvi, v akých časových intervaloch  môže darca darovať krv a čo sa stane s krvou po darovaní. Na záver si pre darcov pripravili kvíz o význame darovania krvi. Najlepších účastníkov kvízu odmenili darčekom.

Odbor masér sa zameral na vplyv minerálnych vôd na cievny a žilový systém, ktorý zohráva významnú úlohu v doplnkovej liečbe pacientov. Formou prednášky a besedy informovali žiakov o význame pitného režimu minerálnych vôd.