Európske stretnutie mládeže – EYE 2023

V dňoch 9. – 10. júna 2023 sa junior ambasádorky Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne –  Mária Badínová a Veronika Bražinová spolu so senior ambasádorom Jánom Andrisom zúčastnili na 5. ročníku celoeurópskeho stretnutia mládeže European Youth Event 2023 v sídle Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu. Tohto významného podujatia, ktoré organizuje Európsky parlament raz za dva roky, sa zúčastnili na pozvanie zastúpenia Európskeho parlamentu na Slovensku, za svoje aktivity v medzinárodnom vzdelávacom programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Počas neopakovateľných dvoch dní sa spolu s 10 000 mladými ľuďmi z celej Európy mohli zapojiť do aktivít, diskusií a workshopov s odborníkmi, dobrovoľníkmi aj čelnými predstaviteľmi Európskeho parlamentu priamo v jeho priestoroch, ako aj v EYE Village v okolí parlamentu. Nezabudnuteľným zážitkom bola otváracia aj záverečná ceremónia, ktorá za účasti predsedníčky Európskeho parlamentu pani Roberty Metsolovej prebehla v ikonickom zasadacom priestore Hemicycle, kde prebiehajú plenárne zasadania Európskeho parlamentu.

Účasť na celoeurópskom stretnutí mládeže EYE 2023 v nás zanechala nezabudnuteľné zážitky a množstvo inšpirácií, ktoré sa budeme snažiť premeniť na činy v nasledujúcom období.