Festival vedy a techniky AMAVET 2021

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou. Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj zobrazovanie rôznych údajov na displeji.

Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež, vedu a techniku udelila  špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.

Tomášovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov spojených s radosťou z bádania a objavovania nových možností vo svete vedy a techniky.