FJDL – Finále Juniorskej debatnej ligy

Gymnázium Varšavká zo Žiliny hostila finálové tímy z celého Slovenska počas víkendu 3.6. – 4.6. 2023. Do finále postúpilo 10 najlepších tímov v 2. kategórii a 7 najlepších rečníkov z 1. kategórie, ktorí splnili podmienku účasti v prezenčnom a korešpondenčnom kole. Z debatného klubu Gvarza sa do finále dostali 3 tímy druhej kategórie a 5 rečníkov z prvej kategórie.

Tímy z 2. kategórie

Gvarza 0: Veronika Horváthová a Oliver Hrbáň (4. A/B)

Gvarza 2: Mária Beniačová a Sabína Michnáčová (3. A)

Gvarza 3: Marko Jankal a Peter Tarjányi  (3. B)

Rečníci  z 1. kategórie

Alžbeta Polačková, Dorota Mitrová a Eduard Haderka   (2. A)

Sofia Mičúchová a Lujza Záhorcová (1. B)

Do finálovej trojky  1. kategórie postúpila Sofia Mičúchová z 1.B. (Foto 3), ktorá obsadila druhé miesto a v tesnom závese za ňou A. Polačková, Edo Haderka, Dorota Mitrová, Lujza Záhorcová (Foto 2). Gratulujeme!

     Sofia Mičúchová

Vyraďovacie kolá ovládla Gvarza, vyhrali každú jednu debatu, dokopy 9 debát. Zaslúžene postúpili všetky tri tímy do semifinále, kde sa navzájom vyradili 🙂 a jeden tím v zložení Veronika Horváthová ( kvarta A) a Oliver Hrbáň ( kvarta B) postúpil do finále, kde sa stretli so Spojenou školou Novohradskou, ktorej podľahli a získali pre našu školu striebro. Tretie a štvrté miesto si podelili zvyšné naše dva tímy: Peter Tarjányi a Marko Jankal (Foto 2 hore), Mária Beniačová a Sabína Michnáčová (foto1 dole). Veľká vďaka a gratulácie! Skvele ste nás reprezentovali! Sme na vás pyšní!

                                              

Veronika Horváthová a Oliver Hrbáň                                                           

 Mgr. Andrea Brezániová – vedúca debatného klubu Gvarza