!Fotografická súťaž “Lepší svet – čistejšie ovzdušie”!

Pozvánka na fotografickú súťaž pre stredné školy v Žilinskom kraji

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie”. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je ľudskou činnosťou veľmi ovplyvniteľná a nie je samozrejmosťou. Je výzvou pre študentov, ktorí majú záujem  prepojiť svoje vedomosti a poznatky s fotografovaním.

Viac informácií:

• do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl Žilinského kraja, povinnosť je aby fotografie boli nasnímané na území Žilinského kraja,

• do súťaže sa prihlasujú súťaže na základe elektronickej prihlášky v podobe odkazu,

• fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,

• do súťaže je možné prihlásenie fotografie digitálne a aj naskenované fotografie z kinofilmu,

• fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné bezobslužne zväčšiť na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 6 Mpx, odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie do 3600 pixelov a veľkosť do 8 MB, optimálne rozlíšenie 300 DPI ,

• fotografie neobsahujú vodoznak, ani žiadny nepísaný text vnorený do fotografie,

• do súťaže môže byť jeden autor spolu maximálne 3 fotografie,

• zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže,

Termín súťaže: 08.04. 2022 do 09.05. 2022

Do súťaže sa môžete prihlásiť na:  https://bit.ly/3xnOTq3  

Fotky posielajte na: ovzdusie@zilinskazupa.sk

Bližšie informácie, podmienky a pravidlá súťaže: https://bit.ly/3Jcsm3M