Fyzikálna olympiáda v kategórii A

V dňoch 11.4. – 14.4. 2024 sa v Nitre konalo celoštátne kolo 65. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola. Ich umiestnenie je nasledovné:
11.miesto: Benedikt Polaček (II.B)
12.miesto: Stanislav Barčák (IV.B)