Grandfinále prezentiády

Aj v školskom roku 2023/2024 sa dva tímy z Gymnázia v Turzovke zapojili do 15. ročníka postupovej súťaže v  prezentačných zručnostiach. Do tejto súťaže sa zapájame pravidelne, ale prvý krát v histórii účasti našej školy postúpili 2 tímy  na Grandfinále prezentiády. Granfinále sa uskutočnilo v Brne 11. 05. 2024 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. V konkurencií 36 tímov z celého Česka a Slovenska sa Valéria Staníková a Adriana Staníková umiestnili na  4. mieste.