GVARZA má víťazky slovenského kola SOČ

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 46. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti mohli vypracovať práce v 17 odboroch, ktoré potom obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou. Naša škola sa už tradične zapája do tejto súťaže. Nie je také jednoduché postúpiť až do slovenského kola. Súťažiaci musí prejsť najskôr okresným kolom, ktoré sa konalo 4.3.2024 v Gymnáziu, Hlinská v Žiline. Víťazi (2 z každého odboru) potom postupujú do krajského kola. V Žilinskom kraji sa krajská prehliadka SOČ konala v SOŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste dňa 26. marca 2024. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pani županka Žilinského kraja Erika Jurínová, riaditeľka odboru školstva a športu VÚC, pani Miroslava Abrmanová, ako aj riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy, pán Dušan Galbavý.

Naše študentky Patrícia Kaduchová a Nina Eva Harkabusová zo septimy B sa umiestnili v odbore história, filozofia a právne vedy na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo  v dňoch 24.- 26. 4. v SOŠ veterinárnej v Nitre. V tvrdej konkurencii zvíťazili a odniesli si z mesta pod Zoborom nielen  nové zážitky a skúsenosti, ale aj 1. cenu a tiež cenu rektora UKF v Nitre.

K zaslúženému víťazstvu im srdečne blahoželáme!

                                                                                               PhDr. Alica Virdzeková