GVARZÁCi víťazmi súťaže

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlásila už piaty ročník súťaže pre stredoškolákov. Téma tohto ročníka bola Oživ svoju pamiatku. Ako aj po minulé roky sme sa zapojili do tejto súťaže. Novinkou tohto ročníka bola forma. Súťažiaci mohli spracovať tému iba vo forme videa alebo podcastu.

Naši študenti Tomáš Zabel a Lucia Krištofová  sa umiestnili na 1. mieste. Cena im bola odovzdaná na  zjazde slovenských archeológov a vedeckom seminári SAS pri SAV dňa 25.4.2024 v Budatíne. Spracovali tému Keltské obetisko – Uhliská vo forme videa.

Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                            PhDr. Alica Virdzeková