Gymleťáčka prvá v celoštátnom kole biologickej olympiády

V dňoch 16.6.2023 – 17.6.2023 sa konalo v Tatranskej Lomnici celoštátne kolo biologickej olympiády – kategória E, na ktorom sa  zúčastnila aj študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, terciánka Alžbeta Buľovská. Súťažila v odbornosti geológia a hoci sa do súťaže zapojila prvýkrát, hneď získala najvyššie umiestnenie – 1. miesto v celoštátnom kole.
Naučila sa poznávať 50 minerálov a hornín, zvládla informácie o ich zložení, vlastnostiach, použití a výskyte na Slovensku. Vykonala samostatne odkryv, zdokumentovala ho a pripravila zbierku hornín. Dokázala prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a pridala svedomitosť, zodpovednosť a disciplínu. Blahoželáme k úspechu!