Gymnázium Varšavká v Žiline úspechy žiakov a ich aktivity

Čítanie mien obetí holokaustu

Vo štvrtok 7. 9. 2023 sa v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave už štrnástykrát uskutočnila pietna spomienka, venovaná obetiam holokaustu. Ako aj v predchádzajúcich rokoch (od roku 2009) významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života čítali mená asi 400 deportovaných z 13. a 14. deportačného transportu. V tomto  roku to boli napr. Emília Vašáryová, Juraj Droba, Pavel Traubner, Ivan Korčok, Ľuba Lesná, Braňo Závodský, Juraj Stern, Miro Wlachovský, Daniel Bútora a i.

Hudobným hosťom bola Zuzana Smatanová.

            Súčasťou podujatia je aj vyhodnotenie študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli, ktorú vyhlasuje Dokumentačné stredisko holokaustu spolu s ICEJ. Konkrétnou témou tohto už ôsmeho ročníka boli Príbehy preživších a ich rodín. Ako aj po iné roky sme sa zapojili do tejto celoslovenskej súťaže  a poslali sme 7 prác. Naša študentka Rebeka Jurigová zo sexty A sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

PhDr. Alica Virdzeková

Vyhodnotenie Eustory

V tomto roku sa uskutočnil už osemnásty ročník celoslovenskej súťaže Eustory.Témou tohto ročníka bola Prvá Československá republika, jej víťazstvá a pády. Eustory je súťaž z modernej histórie 20. a 21. storočia, ktorá využíva aj metódu oral history-spomienky pamätníkov. Je to medzinárodný projekt, do ktorého je zapojených vyše 20 krajín Európy. Naša škola sa do tejto súťaže zapája každoročne od jej prvého ročníka v roku 2003.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 8.9.2023 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave za účasti JUDr. Ľubice Erdelskej, generálnej tajomníčky Slovenskej komisie UNESCO a ďalších hostí. GVARZU reprezentovali 2 práce, ktorých autormi bola Natália Brídová zo septimy B, ktorá získala 3. miesto  a Juraj Kadaši z oktávy B, ktorého práca bola ocenená mimoriadnou cenou. Natália odprezentovala svoju prácu hosťom a študentom, prítomným na slávnostnom oceňovaní.

Srdečne blahoželáme !

PhDr. Alica Virdzeková

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

Už tradične sa študenti septím zúčastňujú exkurzie do Osvienčimu. Nebolo to ináč ani tento rok. Dňa 6. septembra 43 študentov pod vedením p. Virdzekovej a p. Mišovej navštívilo bývalý koncentračný tábor Auschwitz (Osvienčim), v ktorom zahynulo vyše milióna ľudí, najmä židovského pôvodu. Po prehliadke muzeálnej časti, v ktorej si pozreli expozície, približujúce ťažký život a osudy väzňov, sa autobusom presunuli do časti Birkenau, kde sa do januára 1945 nachádzal vyhladzovací tábor, so známymi vagónmi a koľajnicami, kde sa priamo robili selekcie, ktoré rozhodovali o živote či smrti  deportovaných väzňov.

Plní dojmov sme sa po ukončení asi 3-hodinovej prehliadky presunuli do krásneho bývalého kráľovského mesta Krakov. Pani sprievodkyňa nám priblížila jeho históriu a ukázala najvýznamnejšie pamiatky tohto druhého najväčšieho mesta Poľska.

PhDr. Alica Virdzeková