Hotelová akadémia v Žiline sa zapojila do projektu „Talentovaná mládež”

Hotelová akadémia v Žiline sa v školskom roku 2022/2023 úspešne zapojila do projektu „Talentovaná mládež“, čo nám umožnilo aktívnejšie pracovať s nadanými a talentovanými žiakmi. Účasť na odborných súťažiach prehlbuje a rozširuje ich zručnosti, podporuje záujem o zvolenú profesiu. Súťažiaci získali nové skúsenosti a poznatky, ktoré následne odovzdávali svojim  spolužiakom.

    Odborné vedomosti a zručnosti preukázali vo finále súťaže Gastro Junior Skills. V kategórii kuchár pri príprave moderného inovatívneho pokrmu v konkurencii 16 škôl najlepšie obstál Ondrej Kulíšek, získal prvenstvo a postúpil na Majstrovstvá Európy v poľskom meste Gdaňsk.

     Významným úspechom bolo aj 2. miesto v odbore cukrár, ktoré obsadili Alexandra Dubravková a Karin Hauerová. Následne sa naše mladé cukrárky zúčastnili  súťaže organizovanej Žilinskou diecézou, ktorá bola zameraná na prípravu katedrálnych cukrárskych výrobkov.

    Ďalšie talenty sa prejavili na súťaži Winter Cup v Piešťanoch v kategóriách Slovak Barista Cup, Junior Tea tender, Mladý somelier  a Junior Chocolatier, kde sme tiež získali popredné umiestnenia.

     Okrem toho sa naši žiaci zapojili aj do 6. ročníka súťaže Metro – kuchársky päťboj, ktorá sa konala počas výstavy Danubius Gastro v Bratislave. Päťčlenné družstvo z našej školy si v náročných podmienkach vybojovalo zaslúžené 1. miesto.