Informačný webinár o financovaní mládežníckych aktivít v Žilinskom kraji

odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci s IUVENTOU si Vás dovoľujú pozvať na „Informačný webinár“, kde sa budeme venovať možnostiam  financovania mládežníckych aktivít v Žilinskom kraji a bezplatnému vzdelávaniu prostredníctvom Akreditovaných vzdelávacích programov IUVENTY.

TERMÍN: 22.6.2021 online

Program:

13:30-14:00 Privítanie, predstavenie IUVENTY

14:00-14:30 Predstavenie Erasmus+, Európsky zbor solidarity

14:30-15:00 Diskusia

Link na prihlásenie tu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogCBM173KLbdDqiLtJCbeesdUREU5M0tRT0dXQTlUM0ZDOEFKM1MxUEFTQS4u

Kontaktná osoba pre webinár:

Mgr. Ivana Nováková

Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

Odbor podpory práce s mládežou

Mobil: +421 917 402 506

E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami J