Gymnázium v Ružomberku – úspech v súťaži JUNIOR INTERNET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vyhlásila tento rok 17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, digitálnu grafiku a dizajn, kreatívne písanie textov, tvorbu blogov alebo vlogov, tvorbu vzdelávacích projektov či programovanie aplikácií.
Súťaž obsahuje tieto kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sietí (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

Do 17. súťažnej konferencie AMAVET-u JUNIOR INTERNET obdržali organizátori v rámci 6 súťažných kategórií 212 projektov
Do súťaže sa v kategórii JuniorLEARN prihlásil aj Matúš Ondrejka (III.B) so zaujímavým projektom Lucy (nájdete na http://www.lucy.epizy.com/).

Do finálesúťaže postúpilo z I. kola hodnotenia 67 projektov, medzi nimi aj Matúšov projekt.

JUNIOR INTERNET - Obrázok 1

Finále súťaže sa uskutočnilo 29. a 30. 4. 2022 na FIIT STU v Bratislave. Tu získal Matúš Ondrejka špeciálne ocenenie Komisie pre projekt, ktorý zodpovedá vysokej kvalite.

Matúšovi srdečne blahoželáme.

Mgr. Bc. Kmeťová Iveta, riaditeľka školy