Konferencia Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji

Odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje pozvať na 2. ročník konferencie “Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji”, ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2023 na Úrade ŽSK.

fotografie 📸 https://flic.kr/s/aHBqjAYgfK

Konferenciu môžete sledovať aj online cez youtube:

Cieľom konferencie je predstaviť pokračovanie projektu/procesu skvalitňovania a premeny školského prostredia pre všetkých aktérov. Tento rok sa zapojilo 6 vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Zámerom projektu je podporiť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní, ktorá je zameraná najmä na budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote, budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy, wellbeingu, manažmentu kvality a  znalostného manažmentu na školách.

Snahou je pozitívnu zmenu vo vzdelávaní dosiahnuť pomocou reflexie vlastných hodnôt a nachádzania súvislostí medzi vlastným prístupom k vyučovaniu a kultúrou školy. Takéto budovanie otvorenej školy ako učiacej sa komunity pomáha objavovať tvorivý potenciál všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote.