Konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

Už trinástykrát sa v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu konala  konferencia Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti, ktorí spracovali osudy ľudí prenasledovaných predchádzajúcim totalitným režimom, mali na nej možnosť obhájiť a odprezentovať svoje práce. Konferencia sa uskutočnila v Centre Salvator v Bratislave. Žiaľ, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, bez divákov a hostí, ktorí sa mohli zúčastniť iba online.

            Študenti so svojimi pedagógmi prišli do Bratislavy už 15.11. Vo svojej rezidencii ich  prijala pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová. Záštitu nad konferenciou prevzal bývalý disident a predseda NR SR, František Mikloško. Účastníci mali možnosť sa s ním  osobne stretnúť na besede  ako aj s ďalšími slovenskými osobnosťami. Študenti poskytli rozhovor aj médiám, napr. aktualitám.sk, TV Lux.

            V utorok od 8,00 sa začala konferencia, ktorú moderovala pani Adriana Kemka, ktorá autorom prác kládla otázky, dotýkajúce sa problematiky, ktorú spracovali vo svojich prácach ako aj ľudských a občianskych práv. Účastníci mali možnosť vypočuť si životné príbehy obyčajných ľudí, ale aj známych osobností,  ktorých osudy poznačila totalita.

            Konferencia ani jej sprievodné aktivity by neboli možné bez podpory  Nadácie Konráda Adenauera, Fondu na podporu umenia, VŠZaSP sv. Alžbety a Ústavu pamäti národa. Partnerom OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré je iniciátorom a  organizátorom  podujatia je aj Konfederácia politických väzňov Slovenska. Počas konferencie sa účastníkom prihovorila aj europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá vyzdvihla záujem mladých ľudí o túto problematiku a poďakovala aj ich učiteľom, ktorí ich vedú pri písaní prác.

            Po skončení prezentácií a obhajob boli vyhlásené výsledky a umiestnenie jednotlivých prác. Naši študenti, ktorí vypracovali 8 prác, sa umiestnili nasledovne:

 v zlatom pásme:       Lucia Váňová -Tomáš Brudňák.

                                    Samuel Stejskal – Jakub Branda,

                                    Denisa Michnáčová – Michal Šustek,

striebornom pásme: Alexandra Barčíková – Martin Dinga,

                                    Petra Haľamová – Laura Hanuljaková.

v bronzovom pásme:  Lucia Galambošová- Samuel Hromo,

                                    Patrik Bohačiak – Jakub Branda.

                                    Emília Juritková – Michal Šajnoha.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

            Po ukončení slávnostnej konferencie si prítomní uctili obete komunistického režimu pri pamätníku na Jakubovom námestí.

V stredu  ráno sa účastníci stretli so spisovateľom Petrom Juščákom a diskutovali o období neslobody.

            Študenti GVARZY sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom zapojili už 11-krát a vypracovali spolu  65 prác.

                                                                                   PhDr. Alica Virdzeková