Konferencia v oblasti finančnej gramotnosti a projekt EUFin

V dňoch 3. – 4. júna 2021 sa na Estónskej obchodnej škole v Tallinne konala medzinárodná konferencia o finančnej gramotnosti „Finančné vzdelávanie: súčasné postupy a budúce výzvy“, na ktorej sa zúčastnili odborníci z viac ako desiatich krajín z celej Európy. Cieľom tejto dvojdňovej konferencie bolo spojiť tvorcov politík, podporovateľov, výskumných pracovníkov a pedagógov finančnej gramotnosti z Európy, aby predstavili svoje národné stratégie, výskum a vývoj týkajúci sa finančného vzdelávania. Konferencia bola úspešná, diskutovalo sa o tom, ako zlepšiť finančné blaho spotrebiteľov, aké digitálne riešenia sú na tento účel vhodné a či stačí samotné finančné vzdelávanie. Odborníci na finančné vzdelávanie prezentovali úspešné projekty fungujúce v ich krajinách.

Hlavnými rečníkmi konferencie boli Tim Kaiser – Univerzita v Koblenz-Landau, Chiara Monticone – OECD a Olaf Simonse – Ministerstvo financií Holandska a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie.

Konferencia prebiehala v hybridnom formáte v 3 paralelných sekciách: 

Sekcia 1 – Učitelia finančného vzdelávania

Sekcia 2 – Výskumní pracovníci finančného vzdelávania

Sekcia 3 – Predstavitelia digitálneho finančného vzdelávania

Na konferencii boli tiež prezentované výsledky trojročného medzinárodného projektu: „Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie finančnej gramotnosti v Európe“ (EUFin), ktorý spojil odborníkov z piatich krajín – Belgicka, Estónska, Talianska, Holandska a Slovenska (ktorého súčasťou je Obchodná akadémia v Žiline) s cieľom študovať národné politiky finančného vzdelávania v Európe a s cieľom vyvinúť a otestovať inovatívne učebné nástroje pre stredné školy a univerzity. Výsledky týchto snáh boli predstavené počas tejto medzinárodnej konferencie.

Do pozornosti Vám dávame záznam jednotlivých príspevkov na konferencii. Môžete si ich pozrieť na:

https://worksup.com/app#id=EUFIN2021

Stačí si vybrať príspevok a kliknúť Media a Open, čím sa Vám spustí prehrávanie záznamu.

Dňa 4. júna 2021 sa tiež konalo online nadnárodné projektové stretnutie EUFin, kde boli odprezentované výsledky experimentálneho overovania vytvorených didaktických materiálov a modulov finančného vzdelávania. Rozdelili sa zostávajúce úlohy a naplánovalo sa záverečné stretnutie v Miláne v septembri 2021.

Viac informácií o projekte, zaujímavé články, výsledky výskumu a didaktické materiály k finančnej gramotnosti nájdete na stránke projektu www.eufin.org.

Andrea Eliášová