Krajské kolo Matematickej olympiády

Dňa 9.4.2024 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina mala trojnásobné zastúpenie v kategórii C (žiaci prvého ročníka stredných škôl). Naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, keď sa umiestnili nasledovne:
3.miesto: Peter Lukáčik (I.B)
4.-10.miesto: Tomáš Kubík (I.B)
11.-14.miesto: David Lučivňák (I.B)