Krajské kolo Technickej olympiády v SOŠ technickej v Čadci

Dňa 07.02.2024 sa v priestoroch SOŠ technickej v Čadci v spolupráci s Centrom voľného času v Čadci, ktoré bolo hlavným organizátorom, konal 14. ročník Krajského kola Technickej olympiády v kategórií A (dvojice – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ) a kategórií B (jednotlivci – žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ). Súťaže sa zúčastnilo spolu 17 základných škôl. Súťaž v oboch kategóriách pozostávala z teoretického testu a v praktického zadania. V kategórií A žiaci vyrábali prenosnú debničku a v kategórií B žiaci vyrábali loďku.

     V kategórií A sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Dolná Tižina, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Belá-Dudince a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Rudina.

     V kategórií B sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Bytča, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Vitanová  a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Hôrky.

     Víťazom úprimne blahoželáme.

                                                                                                          Mgr. Andrej Gunčaga

                                                                                                         Zástupca riaditeľa pre PV