Letný biatlon v SOŠ technickej Čadca

Dňa 04. 10. 2022 Stredná odborná škola technická v Čadci zorganizovala medzinárodnú súťaž v Letnom biatlone. Po dvojročnej prestávke zapríčinenej zložitou pandemickou situáciou sa mohli žiaci opäť stretnúť a zmerať si sily. Do priestorov Strednej odbornej školy technickej v Čadci zavítali reprezentanti 6 stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Všetci prejavili chuť pretekať a bojovať o najlepšie umiestnenie.

Zo zápolenia vzišli víťazne žiaci Strednej odbornej školy technickej v Čadci, ktorej farby reprezentovali Štefan Kudláč (IV.B), Jakub Koleň (IV. A) a Fabián Cyprich (IV.A). V tesnom závese za nimi sa umiestnili žiaci Střední odborní školy Třineckýchželezáren v Třinci (2. miesto) a Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou (3. miesto).

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú ukážku športového ducha.

Poďakovanie patrí aj kvalifikovaným rozhodcom, ktorí nám dobrovoľne pomáhajú už niekoľko rokov.

Ing. František Kajánek, riaditeľ školy